دلتنگی

عشقت در وجودم هنوز پابرجاست

حتی اگر غربت باشد و پاییز

چه زیباست سرودن برای تو در نیمه های شب

چه غوغاییست درونم امشب

گویند دل به دل راه دارد

گمانم شاه راهیست از من تا تو/که اینگونه مرا پر کرده خاطرت

یادت همیشه ماندگار

که این زیباترین قسمت زندگی من است که همیشه تورا در خودم احساس می کنم


منبع این نوشته : منبع